Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Ringkøbing består af følgende:

Formand   
Mette Helena Ellekilde
97324236 / 51768873
mellekilde34@gmail.com

Næstformand
Gunnel Draiby
97320076
draibygunnel@gmail.com

Kasserer   
Connie Joensen
6022 8224

connie.joensen@gmail.com

Sekretær   
Sigrun Gran
97320538 / 51294225
sigrun.gran1@gmail.com

Menigt bestyrelsesmedlem   
Sofia Arge Poulsen
6022 9921

sofiaarge@gmail.com

Revisor
Andreas Stampe
97348022
astampe@live.dk