Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Ringkøbing består af følgende:

Formand   
Mette Helena Ellekilde
97324236 / 51768873
mellekilde34@gmail.com

Næstformand
Gunnel Draiby
97320076
draibygunnel@gmail.com

Kasserer   
John Simon Kristensen
97322004 / 20720632

elnaogjohns@gmail.com

Sekretær   
Sigrun Gran
97320538 / 51294225
sigrun.gran1@gmail.com

Menig bestyrelsesmedlem   
Ida Vejling
23357286
mark41@kabelmail.dk

Suppleant
Erik Olesen
97343205
kroghusvej@olesen.mail.dk

Revisor
Andreas Stampe
97348022
astampe@live.dk