Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Ringkøbing består af følgende:

Formand   
Mette Helena Ellekilde
97324236 / 51768873
mellekilde34@gmail.com

Kasserer   
Inge Rasmussen
29425548
Inla@mail.dk